Ansökan om lantmäteriförrättning - blankett

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för ansökan om lantmäteriförrättning. Ifylld blankett skickas till Lantmäterimyndigheten, Varbergs kommun, 432 80 Varberg

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-880 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadskontoret
bn@varberg.se