Normalstadgar samfällighetsföreningar - blankett

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för  normalstadgar samfällighetsföreningar.

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-880 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadskontoret
bn@varberg.se