Ansökan om uttag från spärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om att ta ut pengar från konto som är spärrat. 

Vi handlägger ansökningar för huvudmän och omyndiga som är bosatta i Varberg, Mark eller Falkenbergs kommuner. 

När du ansöker om att få ta ut pengar från huvudmannens eller omyndigs spärrade konto tänk på att vara ute i god tid. Handläggning av ärendet påbörjas inom en vecka.

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

- underlag som styrker utgiften/kostnaden (t.ex. offert, kostnadsförslag eller annan handling) 

- aktuellt kontoutdrag eller saldobesked som visar hur mycket pengar som finns på det spärrade kontot

Huvudregeln är att huvudmannen ska samtycka till alla uttag som görs från spärrat konto. Undantaget är om uttaget gäller levnadsomkostnader. Gäller det större uttag och huvudmannen enligt läkarintyg förstår vad saken gäller så ska huvudmannens samtycke bifogas ansökan. Samtycket kan ges genom huvudmannens BankID eller genom att bifoga en fil.

Om uttaget är från omyndigs spärrade konto

När överförmyndaren beslutar om att samtycka till uttag från spärrat konto tas hänsyn till att omyndigs medel ska används för den omyndiges uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Om syftet med uttag är att köpa något som normalt faller inom föräldrarnas försörjningsplikt, utreder  överförmyndaren föräldrarnas ekonomiska ställning (tillgångar, skulder, inkomster). Motivera därför tydligt varför uttaget behöver göras.

När pengar förs över mellan spärrade konton krävs inte överförmyndarens samtycke.

Kvitto behöver inte skickas in om uttaget gäller levnadsomkostnader!

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa