Lovplacering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under sommaren och vintern när många är lediga erbjuds förskola respektive fritidshem på ett fåtal platser. Se listan nedan vilka datum som gäller och vilka verksamheter som är öppna. Före och efter dessa datum är ditt barns förskola eller fritidshem öppet som vanligt. 

Om ditt barn behöver en plats under vecka 28-32 för förskola och vecka 28-31 för fritidshem ska du anmäla det senast den 25 mars för förskola och senast den 15 april för plats på fritidshem.

Efter anmälan att du behöver en plats, ska du anmäla vilka dagar och tider. Det gör du i tjänsten Tempus från och med 2 april och senast den 15 maj.

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter och information om allergier. Använd e-tjänsterna Barninformation förskola för förskola eller Elevinformation skolstart för fritidshem om denna information behöver uppdateras.

Förskolor där sammanslagningar hålls sommaren 2024 är:
Bumerangens förskola
Lindbergs förskola
Stenåsa förskola
Sunnanängs förskola
Travarens förskola 
Vidhöge förskola

Fritidshem där sammanslagningar hålls sommaren 2024 är:
Bosgårdsskolan 
Påskbergsskolan
Vidhögeskolan

Du kommer i e-tjänsten få information om vilken förskola eller fritidshem ditt barn tillhör. 

Barn i avgiftsfri allmän förskola och barn utan fritidshem
För barn i avgiftsfri allmän förskola och barn utan fritidshem under terminen måste behov av omsorg även ansökas om på blanketten "Ansök om tillfällig förskola/fritidshem". Barn utan ordinarie förskoleplacering kan inte anmäla behov i e-tjänsten, kontakta Varberg direkt för anmälan. 

E-tjänsten ska inte användas om barn eller vårdnadshavare har skyddad identitet eller om barnet är placerad i familjehem! Kontakta istället rektor på barnets förskola eller skola.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa