Samtycke anhörig angående förordnande av god man eller förvaltare - Blankett

LÄS MER

Här hittar du som anhörig blankett för att yttra dig och lämna samtycke till att en god man eller förvaltare förordnas för huvudmannen.  

Ifylld blankett skickas till:

Överförmyndare i Väst
Överförmyndarförvaltningen
432 80 Varberg