Ärende till sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut

LÄS MER

Denna e-tjänst används för att förmedla icke akuta ärenden till sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut på Hälso- och sjukvårdsenheten i Varbergs kommun.

Inskickade ärenden blir hanterade inom 3 vardagar (ssk) eller 5 vardagar (at/ft).

Om du har ett ärende som behöver åtgärdas snabbare får du ringa 0340-697606.

Om det finns behov av det kommer legitimerad personal att återkoppla till dig, i annat fall kan du räkna med att ärendet blir läst och påbörjat inom denna tid.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa