Blomlådor för bättre trafikmiljö

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nytt från år 2023 är att det inte längre är möjligt att hyra blomlådor av Varbergs kommun.

Du behöver ansöka om tillstånd för att få placera ut blomlådor. De får ställas ut under perioden 1 maj till 31 oktober. Övrig tid behöver gatan vara fri för sopning och vinterväghållning. Då ansvarar du för att blomlådorna tas in för förvaring.

Bygga blomlådor
Ni bekostar själva tillverkningen av lådorna, växter, skötsel och förvaring. Blomlådorna ska byggas enligt kommunens ritning, som du får när tillståndet beviljats. När tillståndet går ut, eller om det av någon anledning skulle dras in, ansvarar du för att blomlådorna tas bort.
Det behöver finnas reflexer på blomlådorna. Dessa hämtar du gratis hos Varbergs kommun (Varberg direkt, Norra Vallgatan 14). Ta med dig beslutet från ansökan.

Tillstånd
Tillståndet gäller ett år i taget. Ny anmälan måste göras senast 1 maj i år.
Då varje plats är unik är det upp till Varbergs kommun att bedöma om platsen är lämplig eller inte.

För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor längs gatan, är det viktigt att du informerar om blomlådor och får godkännande av direkt berörda grannar. Om grannarnas in- och utfarter påverkas krävs skriftligt godkännande.

Ansvar
Du som kontaktperson ansvarar för blomlådorna och måste bo på den gata där blomlådorna ställs ut.
Ansvaret för blomlådorna får inte överlåtas på annan fastighetsägare utan kommunens godkännande.
Det ska även finnas en ersättare för kontaktpersonen som bor på en annan adress på gatan.

Placering

  • Blomlådorna ska placeras efter de markeringar som vi på kommunen har gjort. Vid behov av ny markering, kontakta Varberg Direkt.
  • För bästa hastighetsdämpande effekt ska gatan vara minst 6 meter bred och inte trafikeras med buss.
  • Blomlådorna får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter.
  • Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha direktutfarter från bostadsfastigheter.
  • Av trafiksäkerhetsskäl är det inte lämpligt att parkera mellan blomlådorna.

Skötsel
Du som ansvarar för blomlådorna ansvarar också för att det finns växter i dessa. Det ska vara låga växter eller växter som inte skymmer sikten. Om blomlådorna missköts eller flyttas kan tillståndet dras in. Du ansvarar för att blomlådorna är i gott skick.

GDPR
För att kunna administrera din ansökan kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med GDPR. Personuppgiftsansvarig är hamn- och gatunämnden
Mer info: varberg.se/personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Varberg Direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-880 00

Personuppgiftsansvarig

Hamn- och gatunämnden
hgn@varberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa