Blomlådor för bättre trafikmiljö

LÄS MER

Hamn- och gatuförvaltningen arbetar ständigt för att förbättra trafiksäkerheten i Varberg på olika sätt. Om du ändå upplever att bilisterna kör för fort där du bor så kan blomlådor eventuellt vara något för din bostadsgata.

Om ni önskar öka trafiksäkerheten på gatan, läs gärna det här först.

Blomlådor fungerar som en signal och påminnelse till bilisterna att ta det lugnt och sänka hastigheten. Samtidigt ser de trevliga ut. Ni ansöker hos hamn- och gatuförvaltningen och vi beslutar även om var blomlådorna ska placeras. Allt för att trafiksäkerheten och framkomligheten ska bli så god som möjligt. Alla gator lämpar sig inte för blomlådor. Tänk också på att det inte är tillåtet att själv placera ut farthinder på en allmän gata.

Villkor:
Du som ansöker om blomlådor måste bo på den gata där de ska placeras.
Gatan måste ha utfarter från villor.
Direkt berörda grannar ska lämna skriftligt medgivande på din ansökan.
Häckar och planteringar vid utfarter i villaområden och på bostadsgator ska vara klippta enligt gällande bestämmelser. Inom sikttriangeln från villautfarter får växtligheten inte var högre än 80 cm på en sträcka av 2,5 m i triangel.

Skötsel
Ni bekostar själva plantering av blommor och sköter dem. Kontaktpersonen är ansvarig. Utplaceringen av blomlådorna sker efter att gruset sopats upp för säsongen och tas in igen på hösten. Om inte skötseln skulle fungera tillfredsställande, eller om allvarliga klagomål skulle uppstå, så tar hamn- och gatuförvaltningen bort blomlådorna.
Lådor kan också hyras ut för placering på enskild väg/inom vägförening. I förekommande fall måste då godkännande från vägförening bifogas intresseanmälan/förbindelse.

Placering
Det måste finnas en fri sikt på minst 30 meter på var sida om blomlådorna. De får inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter och avståndet till närmsta blomlådegrupp ska vara minst 50 meter.

Hyra
Hyran är 1000 kr för det första paret och därefter 800 kr/par inklusive moms. Betalningen tas ut i förskott. Faktura skickas när blomlådorna sätts ut. Hyran återbetalas inte om arrangemanget avbryts i förtid. I hyran ingår lådor, planteringsjord och transporter vid utsättning och intagning.

Blomlådorna
Blomlådorna är cirka 1 m x 1 m och cirka 60 centimeter höga och försedda med röd-gula reflexer.

Ansvar
Kontaktpersonen samordnar och informerar boende/intressenter på gatan, skriver under intresseanmälan/förbindelse, samlar in hyrespengar och betalar in hyran till hamn- och gatuförvaltningen efter faktura.
Alla på gatan behöver inte vara överens om blomlådor. Det är dock viktigt att de som bor i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen.

GDPR:
För att kunna administrera din ansökan kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med GDPR. Personuppgiftsansvarig är hamn- och gatunämnden
Mer info: varberg.se/personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Öka trafiksäkerheten på din gata
hans-eric.pehrson@varberg.se
0340-881 57

Personuppgiftsansvarig

Hamn- och gatunämnden
hgn@varberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa