Jämför hemtjänst

LÄS MER

När du har fått beviljat hemtjänst är det dags att välja vem som ska hjälpa dig i hemmet. Kommunen har kundval inom hemtjänsten vilket betyder att utöver kommunens egna hemtjänstgrupper har ett flertal privata företag godkänts till att utföra hemtjänst. Du bestämmer själv om du vill välja kommunen (Varbergs omsorg) eller ett av alla hemtjänstföretag.
 

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
socwebb@varberg.se
0340-88 000