Serveringstillstånd, registrera och avregistrera serveringsansvarig personal

LÄS MER

Ansökan om serveringstillstånd 
Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till tillståndsenheten.

Ansökan kan gälla:
  - Stadigvarande serveringstillstånd
  - Tillfälligt serveringstillstånd
  - Ändringar i gällande serveringstillstånd

Anmälningar 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du anmäla:
  - Förändringar i kontaktuppgifter
  - Förändringar i ägande
  - Förändringar i verksamhet
  - Serveringslokal vid catering
  - Kryddning av egen snaps
  - Provsmakning av alkoholdrycker.
  - Upphörande av serveringstillstånd.

Serveringsansvarig personal 
Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du också registrera och avregistrera
serveringsansvarig personal.

Restaurangregister 
Du kan använda restaurangregistret för att söka fram uppgifter om gällande serveringstillstånd, restaurang- och ägaruppgifter.

Frågor om e-tjänsten

Tillståndshandläggarna i Varbergs kommun
tillstandshandlaggare@varberg.se
0340-883 53, 0340-887 78

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden i Varbergs kommun
sn@varberg.se