Anmälan om tillfällig övernattning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid till exempel idrottstävlingar är det vanligt att grupper övernattar i lokaler som inte är avsedda för det, exempelvis skolsalar och idrottshallar. Brandskyddet i sådana lokaler är inte anpassat till att folk ska sova där och därför är det viktigt att lokalerna är säkra ur brandsynpunkt om människor ska övernatta, det är även av vikt att brandpersonal känner till var tillfälliga övernattningar sker i händelse av brand. 

Övernattningar i dessa lokaler anmäls till räddningstjänsten senast 3 veckor innan övernattningen.

Här kan du hitta Räddningstjänsten Västs regler angående tillfällig övernattning. Det är ditt ansvar som arrangör att detta följs. Vid frågor eller funderingar, kontakta Räddningstjänsten på telefonnummer 010-219 30 00. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa