Byapengen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Byapengen är Varbergs kommuns stöd till Lokala utvecklingsgrupper, det vill säga byalag och samhällsföreningar som har som uppgift att verka för bygdens utveckling inom ett avgränsat geografiskt område och som aktivt engagerar sig i sin bygd. Stödet ges för att främja demokrati, engagemang och utveckling i våra byar.

Byapengen skall användas till föreningens verksamhet och för dess utveckling.

För att beviljas stödet måste den lokala utvecklingsgruppen utse en kontaktperson ifrån bygden som kan utgöra ett bollplank till kommunen i frågor som rör bygdens utveckling.

Stödet är på 10 000kr om föreningen har över 150 medlemmar, annars är stödet på 5000kr. För Varbergs Landsbygdsråd är summan 15 000kr.  

Ansökan skall vara inne senast 30 juni. 

För att ansöka med e-tjänst krävs Bank ID samt ett bevis på att sökanden får ansöka i föreningens namn.

Saknas tillgång till BankID så kan ni skriva ut ansökan och skicka in den via post. Ansökan via post har något längre handläggningstid.

Mer information om Byapengen hittar du här

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa