Ansökan om reseersättning för dagliga resor vid APL

LÄS MER

Du som går på Peder Skrivare skola och har lång väg mellan hem och praktikplats kan ansöka om ersättning för dina resor. Reseersättningen är oftast i form av en skolbiljett som är kopplad till ett resekort i plast. Om det saknas kollektivtrafik eller inte går tillräckligt täta turer för din resväg mellan hem och skola kan reseersättningen vara i form av kontanter.

Reseersättning vid APL kan beviljas om:

• Resvägen mellan folkbokföringsadress och APL-plats är minst 6 km.

• Eleven ej innehar resekort med kollektivtrafik eller kontant ersättning för ordinarie resor mellan folkbokföringsadress och gymnasieskola.

• Elevens resekort med kollektivtrafik eller kontant ersättning ej täcker resebehovet mellan folkbokföringsadress och APL-plats.

• Eleven ej erhåller någon form av ersättning för tillfälligt boende i samband med APL.

Den här e-tjänsten bara kan användas av:

  • Myndig elev som studerar på gymnasieskola
  • Vårdnadshavare till ej myndig elev som studerar på gymnasieskola
  • God man eller ställföreträdare för elev som studerar på gymnasieskola

Om du inte har möjlighet att fylla i e-tjänsten digitalt kan du fylla i och skicka in blanketten till Varberg Direkt. 

För villkor, se dokumentet Riktlinjer för reseersättning - gymnasieskolan (pdf). Du kan också läsa mer om reseersättning på www.varberg.se.

Fråga om inloggning

Är du myndig elev eller vårdnadshavare ska du logga in med Mobilt BankID. 

Är du godman eller ställföreträdande för elev ska du fortsätta utan att logga in. 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa