Inkomstförfrågan

LÄS MER

För att beräkna din avgift vad gäller insatser inom vård och omsorg, till exempel hemtjänst, trygghetslarm, särskilt boende med mera, behöver vi uppgifter från dig rörande din inkomst och hyreskostnad. Vill du inte ange dina uppgifter, kan du välja att betala högsta avgift= maxtaxa.

Uppgifter som du behöver ha innan du börjar fylla i detta formulär är:

 • Senaste deklaration
 • Pensionsuppgifter (tjänste-, privat-, utlandspension)
 • Information om hyra eller månadsavgift
 • Vad ingår i hyran?
 • Räntekostnad för bostadslån om du bor i bostadsrätt eller småhus
 • Bostadsyta, taxeringsvärde och värdeår om du bor i småhus
 • Kontaktuppgifter på den person som eventuellt hjälpt dig att fylla i detta formulär

I tjänsten finns det möjlighet att bifoga filer, till exempel, senaste deklarationen, hyresavi, hyresavtal och registerutdrag om ställföreträdarskap och arvodesbeslut om man inte har dessa digitalt så går det bra att skicka in dem separat i brev till:

Ekonomihandläggare, Socialförvaltningen, Varbergs kommun, Birger Svenssons väg 28 B 432 80 Varberg

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • Uppgifter som du behöver ha innan du börjar fylla i detta formulär är:
 • Senaste deklaration
 • Pensionsuppgifter (tjänste-, privat-, utlandspension)
 • Information om hyra eller månadsavgift
 • Vad ingår i hyran?
 • Räntekostnad för bostadslån om du bor i bostadsrätt eller småhus
 • Bostadsyta, taxeringsvärde och värdeår om du bor i småhus
 • Kontaktuppgifter på den person som eventuellt hjälpt dig att fylla i detta formulär

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa