Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

LÄS MER

Välkommen att lämna uppgifter om en livsmedelsverksamhet i Varbergs kommun!

Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. 

Om verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.

E-tjänsten  består av dessa delar: aktör, anläggningsinformation, riskomklassningsuppgifter, ev. preliminär riskklassning samt övrig information.

Aktör

Vem driver verksamheten? 

Du kommer behöva lämna uppgifter om aktören, alltså det företag eller den organisation som driver verksamheten. Det kan till exempel vara ett bolag, en enskild näringsidkare, en kommun eller en förening. Fortsättningsvis säger vi "företag".

Kommunen behöver uppgifterna för att identifiera vem som är ansvarig för verksamheten, och för att veta vart man ska skicka till exempel brev och fakturor. 

Information om anläggningen/verksamheten

Du behöver antingen välja anläggningen från listan eller ange anläggningsinformation manuellt (namn och adress).

Uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

Du kommer behöva ange:

  • Huvudsaklig inriktning
  • Aktiviteter
  • Produktgrupper
  • Omfattning
  • Tredjepartscertifiering 

Mer information om vad detta innebär finns i e-tjänsten.

Preliminär riskklassning

Utifrån de uppgifter du lämnat har verksamheten tilldelats en preliminär riskklassning.

Riskklassningen styr hur många kontroller av verksamheten som planeras in under en femårsperiod. Observera att en handläggare kommer att titta på dina uppgifter innan riskklassningen fastställs.

Övrig information

Här har du möjlighet att lämna ytterligare information.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning med bank-id