Anmälan om avhjälpandeåtgärder - blankett

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för anmälan om avhjälpandeåtgärder.

Information

Blanketten för anmälan om avhjälpandeåtgärder gäller för förorenat mark och vatten.
Anmälan ska lämnas in i god tid (6 veckor) innan beräknad arbetsstart. Arbetet får endast påbörjas tidigare om tillsynsmyndigheten godkänt detta. Påbörja inte arbetet förrän du har fått skriftligt svar på din anmälan.

Avgift

För handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Skicka in blanketten 

Efter att du fyllt i blanketten så ska den skickas till:
Mailadress: mhn@varberg.se
Via post: Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg

Mer information gällande anmälan om avhjälpandeåtgärder hittar du på: 
Förorenat vatten
Förorenad mark

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
mhn@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden
mhn@varberg.se