Klagomålsanmälan inom förskolan och skolan

LÄS MER

Har du klagomål på verksamheten i förskolan, fritids­hemmet, grund­skolan, gymnasie­skolan, vuxen­utbildningen eller yrkeshögskolan? Det är viktigt att du berättar för oss om du tycker att något inte fungerar.

Här hämtar du den blankett som används för klagomålsanmälan inom förskolan och skolan. Efter att du fyllt i blanketten lämnar du den den verksamhet eller huvudman som ärendet gäller. Du hittar kontaktuppgifter på sista sidan av blanketten.

Ytterligare information om hur processen ser ut för att lämna ett klagomål inom förskolan eller skolan finns på varberg.se.

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
uan@varberg.se