Föreningars lokalbehov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förstudier för två nya grundskolor i Varbergs kommun är i uppstartsskede.

Båda dessa projekten kommer att innebära nya sportytor som kommer kunna nyttjas både av skolan och av föreningslivet. Av den anledningen vill vi undersöka behov från vissa idrottsinriktningar. Via denna enkäten samlas era föreningsbehov in gällande både lokal och utrustning. Vi är även nyfikna på om ni kan se samverkansmöjligheter både mellan olika föreningar, idrotter och skolidrott.

Denna enkät  kommer skickas ut till ett flertal föreningar och för oss kommer svaren från dessa vara av stor vikt när vi utreder föreningsbehoven kopplat till de nya fastighetsinvesteringarna i kommunen. I enkäten kommer vi även be om kontaktuppgifter till den i föreningen som kan tänka sig vara kontaktperson från föreningen gällande detta arbetet framöver, om vi behöver fördjupad kunskap inom er idrottsinriktning och/eller förening.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa