Ansökan om kontantersättning för dagliga resor under APL inom gymnasieutbildning

LÄS MER

Om du inte har beviljad reseersättning för dagliga resor till och från gymnasieskolan eller om beviljad reseersättning inte täcker resorna till och från din APL-plats kan du ansöka om ersättning för dagliga resor under din praktik.

Ansökan om reseersättning vid APL görs i samband med avslutad APL-period. Ansökan kan inte göras i efterhand för avslutad termin. Ansökan skickas eller lämnas till din skola.

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-88000
www.varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
uan@varberg.se