Ansökan om reseersättning för dagliga resor vid APL

LÄS MER

På vissa program inom gymnasieskolan ingår praktik i form av APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du som går på gymnasiet och har lång väg mellan hem och APL-plats kan ansöka om ersättning för de dagliga resorna.

För att ansöka om reseersättning för dagliga resor vid APL gäller följande:

  • Du har minst 6 kilometer resväg mellan hem och APL-plats
  • Du har inte redan någon skolbiljett eller kontantersättning för vanlig resa mellan hem och skola
  • Din eventuella skolbiljett eller kontantersättning täcker inte resebehovet mellan hem och APL-plats
  • Du får inte någon ersättning för eventuellt tillfälligt boende i samband med APL

Ansökan om reseersättning för dagliga resor vid APL görs i slutet av APL-perioden. Fyll i blanketten och skicka/lämna sedan in direkt till din gymnasieskola. Observera att ansökan inte kan göras i efterhand för en redan avslutad termin.

För villkor, se dokumentet Riktlinjer för reseersättning - gymnasieskolan (pdf). Du kan också läsa mer om reseersättning på varberg.se.

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-88000
www.varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
uan@varberg.se