Anmälan till förskola för nyanlända barn 1-5 år

LÄS MER

Vänligen fyll i anmälan nedan. Efter att anmälan skickats in kontaktas vårdnadshavare eller god man. Om barn och vårdnadshavare har svenskt personnummer använd istället e-tjänsten Barnomsorg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa