Ansökan om eget avlopp - Blanketter

LÄS MER

Här kan du hämta samtliga blanketter som berör ansökan av eget avlopp. Ansökan om inrättande av avloppsanordning:

  • Infiltration
  • Markbädd
  • Reningsverk

Efter att du fyllt i blanketterna så ska de skickas till: mhn@varberg.se eller Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg

Mer information gällande eget avlopp hittar du på varberg.se.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
mhn@varberg.se
0340-882 66

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se