Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Blanketter

LÄS MER

Här kan du hämta blanketterna för anmälan om miljöfarlig verksamhet samt upplysning om ny verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet. Efter att du fyllt i blanketten så ska den skickas till: mhn@varberg.se eller Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg.

Mer information gällande miljöfarliga verksamheter hittar du på varberg.se

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
mhn@varberg.se
0340-882 66

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se