Anmälan om kompostering av hushållsavfall - Blankett

LÄS MER

Här kan du hämta blanketterna för anmälan om kompostering av hushållsavfall. Notera att blanketterna skiljer sig åt beroende på om anmälan avser enbostadshus eller flerbostadshus. Efter att du fyllt i blanketten så ska den skickas till: mhn@varberg.se eller Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg

Mer information gällande kompostering av hushållsavfall hittar du på varberg.se.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
mhn@varberg.se
0340-882 66

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se