Anmälan om att driva förskola, skola eller liknande - Blankett

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för anmälan om att driva skola, förskola eller liknande verksamhet. Efter att du fyllt i blanketten så ska den skickas till: mhn@varberg.se eller Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg

Mer information gällande vilka pedagogiska verksamheter som omfattas hittar du på varberg.se.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
mhn@varberg.se
0340-882 66

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
mhn@varberg.se