Kostintyg grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här skickar du in intyg för anpassad kost i grundskolan. Du behöver bara skicka in intyget en gång. 

Alternativ matsedel är för elever som på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden. Detta inkluderar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det långsiktiga målet ska vara att utöka variationen i kosten, förslagsvis med utgångspunkt i den befintliga matsedeln. Dagar då erbjudandet via den befintliga matsedeln inte är tillräckligt sker komplettering i form av en rullande, alternativ matsedel.

Vid anpassad måltid kan vi behöva komma i kontakt med er även muntligt, därför frågar vi även om kontaktuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa