Utlämnande av faktura

LÄS MER

Här kan du begära ut leverantörsfakturor som är skickade till Varbergs kommun.

Det finns möjlighet att läsa handlingarna på plats på Varberg Direkt som sedan lämnas tillbaka eller att få kopior på underlagen. Kopiorna debiteras i enlighet med Kommunstyrelsens beslut. Du kan läsa mer om avgifter för kopior här.

I e-tjänsten anger du önskemål om hur du vill ta del av handlingarna (e-post, post, hämta/läsa på Varberg Direkt, Norra  Vallgatan 14). I den mån det är möjligt tillgodoser vi ditt önskemål. För att kunna kontakta dig ber vi om dina kontaktuppgifter.

Innan utlämnande av fakturakopior kommer Varbergs kommun att göra en sekretessbedömning av fakturan/fakturorna.

Vill du vara anonym kan du ringa (0340-880 00) eller besöka Varberg Direkt, Norra  Vallgatan 14.

Läs mer om din rätt att ta del av offentliga handlingar

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa