Ansökan om skolskjuts för grundsärskola/grundskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har ditt barn långt till den anvisade skolan eller av någon annan anledning har svårt att ta sig till och från skolan på ett säkert sätt kan ditt barn få kostnadsfri skolskjuts.

För att vara berättigad skolskjuts ska ditt barn:

  • Vara folkbokförd i Varbergs kommun
  • Gå i anvisad förskoleklass eller grundskola i Varbergs kommun
  • Uppfylla villkoren för färdvägens längd eller särskilda skäl

Skolskjuts beviljas inte mellan hem och fritidshem.

Ny ansökan görs inför varje nytt läsår. Detta gäller oavsett om eleven tidigare varit beviljad skolskjuts. 
Mer information och regler gällande ansökan om skolskjuts 

Ansökan ska göras senast 1 juni för att du ska kunna garanteras ett beslut innan skolstart.

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340 880 00
www.varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Förskole- och grundskolenämnden
fgn@varberg.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa