Anmälan av hygienisk verksamhet som innebär risk för blodsmitta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om hälsoskyddsverksamhet, yrkeshygienisk verksamhet

Anmälan ska inkomma till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startas.

varberg.se kan ni läsa mer om hygienlokaler, krav på utformningen av lokalen samt den avgift som tas ut vid anmälningsärenden.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Verksamhetsuppgifter
  • Fastighetsuppgifter
  • Ritning över lokalen
  • Ventilationsuppgifter
  • Uppgifter om teknisk utrustning
  • Skriftliga rutiner för egenkontroll
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa