Tillfällig förändring av betalningsvillkor för företag

LÄS MER

För att underlätta för företag att hantera effekterna av pandemin har kommunstyrelsen öppnat för möjligheten att under en begränsad tid skjuta upp betalningar till kommunen (anstånd) samt möjlighet att önska att kommunen betalar sina leverantörsfakturor tidigare än vad förfallodatumet anger.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa