Ansökan om gästkonto till Campus Varberg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan gästlärare på Campus Varberg beställa användarkonto för att kunna logga in på Campus Varbergs datorer.

Du behöver logga in med e-legitimation för att göra beställningen.

Ditt konto kommer ha en begränsad giltighetstid, max 6 månader. Kontakta utbildningsledare på Campus Varberg för att komma överens om hur länge du behöver tillgång till ditt konto.

När kontot avaktiverats så behöver du göra en ny beställning av gästkonto via denna e-tjänst för att få ny tillgång till ditt konto.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa