Beställ betygskopior från Vuxenutbildningen i Varberg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beställning av slutbetyg och examensbevis görs i samråd med Studie- och karriärcentrum. Du bör räkna med att det kan ta upp till tre veckor från beställning till dess att du får ditt slutbetyg eller examensbevis. Även om du inte genomfört alla delar av en kurs, har du rätt att få ett intyg över avklarade moment.

Studier från och med 2013

Om du påbörjat dina studier inom Vuxenutbildningen i Varberg efter den 1 januari 2013 skickas dina betyg automatiskt till UHR, Universitets- och högskolerådet (tidigare VHS). Detta gäller om du ansöker till universitets och högskoleutbildning via antagning.se. För yrkeshögskola (YH) har respektive anordnare egna system och du behöver då skicka med dina betyg själv i din ansökan. 

Studier före 2013

Har du studerat inom Vuxenutbildningen i Varberg innan 2013 så måste du själv beställa intyg och betyg över avslutade kurser. Dessa betyg finns alltså inte hos UHR, Universitets- och högskolerådet, så om du ska söka till högre utbildning så måste du själv skicka in dem.

  • Beställning av intyg om gymnasieexamen eller slutbetyg från Vuxenutbildningen i Varberg görs i samråd med Studie- och karriärcentrum. Det tar cirka tre veckor mellan beställningen och att du får ditt slutbetyg.
  • Intyg över avslutade kurser och utbildningar inom Vuxenutbildningen i Varberg beställer du i denna e-tjänst. 
  • Även om du inte har fullgjort alla delar av en kurs, har du rätt att få ett intyg över de moment som du har genomfört. Sådant intyg samt betyg över enstaka avslutade kurser beställs via denna e-tjänst.
  • Om du (på grund av att till exempel A-kassan begär ett sådant) behöver ett intyg över att du har studerat inom Vuxenutbildningen i Varberg, men inte avslutat kursen eller utbildningen, går det bra att beställa det via denna e-tjänst

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa