Ändra kontaktuppgifter

LÄS MER

Ändra kontaktuppgifter för vårdnadshavare med barn i förskola eller grundskola.

Frågor om e-tjänsten

Mia Kanflo
mia.kanflo@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Förskole- och grundskolenämnden
fgn@varberg.se