Försäkringskassans begäran om inkomst, årsarbetstid och övriga upplysningar för anställda hos Varbergs kommun

LÄS MER

Här kan du som är handläggare på Försäkringskassan begära uppgifter som behövs för att kunna handlägga ärenden för Varberg kommuns anställda. Vi skickar in uppgifterna digitalt via Försäkringskassans e-tjänst "Lämna svar på inkomstförfrågan" om ärendet gäller förfrågan om årsinkomst.  Gäller det övriga uppgifter som behövs för att handlägga ärendet skickar vi de till lämnad e-post.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa