Bortom Stereotyperna- Att förstå och möta människor med Autism, föreläsning

LÄS MER

Lina Liman är journalist och författare till den självbiografiska boken ”Konsten att fejka arabiska – en berättelse om autism”. Hon fick sin autismdiagnos när hon var 32 år, efter år av svårigheter, missförstånd och vanmakt. Diagnosen blev en tydlig vändpunkt som räddade hennes liv. I utredningsteamet fanns Heléne Stern, legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi – neuropsykologi med mångårig erfarenhet av att möta personer med autism inom habilitering och psykiatri. Tillsammans skildrar de nu autism ur ett dubbelt perspektiv, där de olika infallsvinklarna ger en fördjupad förståelse. Föreläsarnas erfarenheter möts i beskrivningar av vad autism är och vad det kan innebära för den enskilda individen. Fakta och teori varvas med praktiska exempel från vardagen. Myter punkteras och sanningar nyanseras. Föreläsningen lägger stort fokus på kommunikation och bemötande.

Torsdag: 3 oktober
Tid: kl. 18.00-20.30
Plats: Kulturhuset Komedianten, Stora teatern, Engelbrektsgatan 7, Varberg
Kostnadsfritt.

Anmälan senast 25 september.

 

Frågor om e-tjänsten

Anörigstödet
anhorigstodet@varberg.se
070-62 30 748, 0340-884 91

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden i Varbergs kommun
sn@varberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa