Om ätstörningar, föreläsning

LÄS MER

Mikael Karlsson arbetar som KBT-terapeut och sjuksköterska på Capio Ätstörningscenter, Varberg. Han kommer att föreläsa om ätstörningar samt hur man kan förhålla sig om man misstänker ätstörningsproblematik hos sin närstående.

Ellen Abrahamsson från Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, presenterar under kvällen föreningens arbete och stödutbud samt pratar utifrån egen erfarenhet som både drabbad och anhörig om vägen till det friska och fria livet.

Måndag: 30 september
Tid: kl. 18.00-20.00
Plats: Kulturhuset Komedianten, Lilla teatern, Engelbrektsgatan 7, Varberg
Kostnadsfritt

Anmälan senast 25 september.

Frågor om e-tjänsten

Anörigstödet
anhorigstodet@varberg.se
0706-230 748, 0340-884 91

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden i Varbergs kommun
sn@varberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa