Jämför särskilt boende, äldre

LÄS MER

Detta är en sök- och jämförelsetjänst för särskilt boende för äldre i syfte att kunna jämföra olika boenden i kommunen. I Varbergs kommun finns möjligheten för dig som beviljats bistånd till särskilt boende och väntar hemma att kunna välja var du vill bo. Om du befinner dig på en korttidsplats i väntan på särskilt boende, har du inte möjlighet att välja. Det finns valbara boenden i hela kommunen, och du kan bestämma dig för om du vill bo på ett boende som drivs av kommunen eller av en privat utförare. Det finns boende för personer med demenssjukdom och personer med somatisk funktionsnedsättning.

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
socwebb@varberg.se
0340-88 000