Riskbedömning PRAO

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här fyller du som ansvarig chef i en riskbedömning för grundskolans praoplatser. Det är viktigt att du tar del av Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande minderårigas praktik

och även förmedlar informationen vidare till den eller de handledare som kommer att ta emot praoelever på din arbetsplats.

 

Efter genomförd och signerad riskbedömning är det skolhuvudmannens sak att godkänna arbetsplatsen som praoplats utifrån de eventuella risker som anges.

Frågor om e-tjänsten

Helle Lagerborg
helle.lagerborg@varberg.se

Personuppgiftsansvarig

Förskole- och grundskolenämnden
fgn@varberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa