Ansökan om planbesked - blankett

LÄS MER

Här kan du hämta blanketten för ansökan om planbesked. Efter att du fyllt i blanketten så ska den skickas till: bn@varberg.se eller Varbergs kommun, Stadsbyggnadskontoret, 432 80 Varberg