Tyck till om Ortsutvecklingsstrategin - Framtidens Sibbarp

LÄS MER

Här har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget till ortsutvecklingsstrategi.

Läs mer om ortsutvecklingsstrategin för Sibbarp  

En ortsutvecklingsstrategi är ett planeringsunderlag för kommunen i utvecklingen av våra mindre orter och en utvecklingsprocess för att ta tillvara lokala initiativ som bidar till en positiv utveckling på orten och därmed i kommunen som helhet.

Var med och gör din röst hörd

Representanter ifrån orten har varit delaktiga i framtagandet av strategin dels genom representation i den arbetsgrupp som tagit fram förslaget och dels genom det stormöte som alla på orten inbjudits till. Nu kan du göra din röst hörd och lämna dina synpunkter på förslaget via denna e-tjänst. 

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Ulrika Rylin
ulrika.rylin@varberg.se
0708722944

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelse
ks@varberg.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa