Mötesplatser serviceorter och landsbygd

LÄS MER

Nu kan ni anmäla ert intresse för att ta del av 2021- och 2022-års investeringsmedel för att utveckla en mötesplats där din förening verkar. Hamn- och gatuförvaltningen har investeringspengar för ett antal år framåt för att utveckla mötesplatser i serviceorter* och på landsbygd. I år söker vi alltså två platser på samma gång.

Efter inkomna ansökningar görs en utvärdering utifrån kriterierna, utan inbördes rangordning:

  • Projektidé – nyttan av mötesplatsen
  • Målgrupper – unikt och attraktivt för användaren
  • Mervärde för platsen
  • Mål
  • Genomförbarhet (markåtkomst/ekonomi)

Det är en fördel att lägga tid på ansökan då svaren är viktiga vid utvärderingen.

Så här går det till:

  1. Skicka in er intresseanmälan senast den 30 juni 2021.
  2. Intresseanmälningarna utvärderas av tjänstepersoner inom Hamn- och gatuförvaltningen.
  3. De orter/föreningar som väljs ut informeras i månadsskiftet september/oktober 2021.

* Serviceort = Tvååker, Rolfstorp/Skällinge, Kungsäter, Veddige, Bua och Väröbacka/Limabacka.

Om du vill fortsätta med din ansökan vid ett senare tillfälle måste du logga in med BankID. Glöm inte att klicka på Spara.
Om du inte använder BankID är det bra att veta hur frågorna ska besvaras då det finns en tidsbegränsning för hur länge man kan ha tjänsten öppen. Annars finns risken att informationen förloras innan du skickar din ansökan.

Mer information om mötesplatser utanför staden

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.
Du kommer även kunna spara ett ofärdigt ärende under Mina sidor. 

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa