Val av skola

LÄS MER

Välj eller byt skola för ett barn genom att fylla i blanketten och skicka den till den adress som anges på blanketten.

Här kan du läsa mer om val och byte av skola.

Frågor om e-tjänsten

Varberg direkt
varbergdirekt@varberg.se
0340-880 00

Personuppgiftsansvarig

Förskole- och grundskolenämnden
fgn@varberg.se